نه سالگی

نه سال از دی ۸۰ گذشته. روزی که اولین پست این‏جا نوشته شد. روزی که خسرو جوان بود و باحوصله…

دیدگاهتان را بنویسید